Το Σχολείο μας

Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού ιδρύθηκε σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα που εκδόθηκε στις 23-10-1959 και δημοσιεύτηκε στις 14 Νοεμβρίου 1959 στο υπ' αριθμ. 253 (τ.Α΄) φύλλον της Εφημ. της Κυβερνήσεως. Ήταν σχολείο τριών θέσεων δημοδιδασκάλων και προάχθηκε σε εξαθέσιο το 1963 ( ΦΕΚ.74 τ.Α΄/29-5-1963). 

Ως το 1963-64, λειτουργούσε στο ίδιο οίκημα με το 23ο Δημοτικό Σχολείο της Νίκαιας.
Από τη σχολική χρονιά 1964-65, στεγάστηκε σε μισθωμένο οίκημα και όπως αναφέρεται στο Βιβλίο της Επιθεωρήσεως Δημοτικής Εκπαίδευσης Γ΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πειραιά , του 1970: "Το Σχολείον ευρίσκεται εις την περιοχήν Άνω Κορυδαλλού (οδός Σύρου 48) σε μισθωμένο κτίριο, πλησίον του Ιερού Ναού Αγίου Στυλιανού, εις την ενορίαν του οποίου υπάγεται. Κείται εις απόστασιν 800 περίπου μέτρων από της κεντρικής ασφαλτοστρώτου (πλέον) λεωφόρου των Αθηνών και επικοινωνεί με αυτήν δια χωματοδρόμου. Από τα λατομεία του Κορυδαλλού απέχει 500 μέτρα περίπου… Ο αριθμός των μαθητών κατά τα σχολικά έτη κυμαινόταν μεταξύ 550- 600".
 
Μέσα στα όρια αυτής της τόσο μικρής συνοικίας, υπήρχαν πολλά και σοβαρά προβλήματα, που επιδεινώθηκαν και παρέμειναν άλυτα για πολλά χρόνια και κάποια παραμένουν ακόμη.