Τα μέλη μας


 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Στέφανος Τσερκέζης
Αντιπρόεδρος
Βασίλης Μουρκόγιαννης
Γραμματέας
Κατερίνα Λογοθέτη
Ταμίας
Δημήτρης Πουλάκος
Μέλη
Καλλιόπη Γιαννακοπούλου
Ειρήνη Κελαιδάκη 
Χαρά Τσαντάκου

Για την Ελεγκτική Επιτροπή

Ελένη Πετράκη


Για τη Σχολική Κοινότητα

Στέφανος Τσερκέζης

Για την Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Κορυδαλλού

Στέφανος Τσερκέζης
Βασίλης Μουρκόγιαννης
Κατερίνα Δημητρίου-Λογοθέτη
Δημήτρης Πουλάκος
Δημήτρης Παπαδάκης